JACKASS
Koudlam
SERIE JOCS
DISTRIBUIRLOS PER FiC
-rayuela chichetas
-comba
-carrera sacos
-palmas puños
-pedra/paper/tisora
-cadires amb vidres
TFG Lluis
Manual Tutorial de Jocs
Coses que no shan de fer i repetir-les, descontextualizar-les, aprendre malament del que fan els pares
Abans Lluis:
tirapedres, tabu, perfum merda

Abans Oriol: curtmetartges, hollywood
HUMOR 
AMARILLO
Sociedad 0 - diseño

http://laplaca.serraiabella.cat/inicio---esp.html#artistes
LIMITE 
CUERPO
SANTIAGO SIERRA
FRASES DEL FÚTBOL
TFG Oriol
App esportiva, normatives
Tarantino
Edgar Wright
TFG Oriol
app esportiva
normatives
IR A LA PÁGINA DE INICIO